Dører og karmer

Dørkarmer og dørblader leveres ferdig tilpasset tette vegger og glassvegger i den utførelse som ønskes.
Lette eller massive med eller uten glass.
Lyd- og branndører etter behov.